Om ämnet


Prioriterade områden

Varje prioriterat område i kampanjen omfattar ett specifikt ämne med anknytning till digitalisering på arbetsplatsen. Det åtföljs av ett brett utbud av material, inklusive rapporter, infoblad, infografik och fallstudier.

Inom kort:

Ger nya möjligheter för arbetstagare om utmaningarna hanteras genom att främja algoritmisk transparens, korrekt klassificering av arbetstagare osv.

Start:

Robotics and AI.png

När samarbetande robotar och AI-baserade system för automatisering av arbetsuppgifter med tillhörande teknik används är det A och O att människan fortsätter att ha kontrollen.

Automatisering av arbetsuppgifter

Start:

Remote and virtual work.png

Tydliga riktlinjer, ordentliga riskbedömningar och förebyggande åtgärder kan skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö även utanför arbetsgivarens lokaler.

Distans- och hybridarbete

Start:

AI and worker management #1.png

Att stödja en människocentrerad, transparent, hälsosam och säker strategi som bygger på arbetstagarnas deltagande, samråd och förtroende.

Arbetsledning med hjälp av artificiell intelligens

Start:

Smart digital systems.png

Förbättra arbetsmiljön, om den hanteras på ett transparent, ansvarsdelegerande, tillförlitligt och begripligt sätt.

Smarta digitala system