Om ämnet


Prioriterade områden

Varje prioriterat område i kampanjen omfattar ett specifikt ämne med anknytning till digitalisering på arbetsplatsen. Det åtföljs av ett brett utbud av material, inklusive rapporter, infoblad, infografik och fallstudier.

In the spotlight

Ger nya möjligheter för arbetstagare om utmaningarna hanteras genom att främja algoritmisk transparens, korrekt klassificering av arbetstagare osv.

Start:

Robotics and AI.png

När samarbetande robotar och AI-baserade system för automatisering av arbetsuppgifter med tillhörande teknik används är det A och O att människan fortsätter att ha kontrollen.

Automatisering av arbetsuppgifter

Start:

Remote and virtual work.png

Tydliga riktlinjer, ordentliga riskbedömningar och förebyggande åtgärder kan skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö även utanför arbetsgivarens lokaler.

Distans- och hybridarbete

Start:

AI and worker management #1.png

Att stödja en människocentrerad, transparent, hälsosam och säker strategi som bygger på arbetstagarnas deltagande, samråd och förtroende.

Arbetsledning med hjälp av artificiell intelligens

Start:

Smart digital systems.png

Förbättra arbetsmiljön, om den hanteras på ett transparent, ansvarsdelegerande, tillförlitligt och begripligt sätt.

Smarta digitala system