Prioriterade områden


Distans- och hybridarbete

sker när en anställd arbetar någon annanstans än i arbetsgivarens lokaler, exempelvis hemifrån, med hjälp av digital teknik såsom persondatorer, smarttelefoner, bärbara datorer, programvarupaket och internet. När distansarbete kombineras med arbete från arbetsgivarens lokaler kallas det hybridarbete.

Även om distansarbetare gynnas av ett mer självständigt och flexibelt arbetsschema kan det ge upphov till vissa utmaningar. För det första kan psykosociala risker (till följd av social isolering, arbetsintensifiering, oregelbundna arbetstider och en obalans mellan privatliv och arbetsliv) leda till stress och psykisk sjukdom. För det andra ökar långvarigt sittande den fysiska risken för muskel- och skelettbesvär, såsom ländryggsvärk.

Även om det inte är lätt för arbetsgivarna att genomföra traditionella hälso- och säkerhetsriskbedömningar i en arbetstagares hem är riskbedömningar viktigare än någonsin. Därför är det också viktigt att vi ökar vår kunskap om arbetsmiljörutiner och praktiska verktyg när det gäller distansarbete.

Läs mer om riskfaktorer i samband med distans- och hybridarbete och om hur de kan förebyggas eller minimeras.