Utbyte av goda exempel


gpeDe officiella kampanjpartnernas utbyte av goda exempel är ett verkligt ”nedifrån och upp”-initiativ. Inspirationen kommer från kampanjpartnernas önskan om ett ännu tätare samarbete för att förbättra arbetsmiljön inom sina organisationer. Sedan initiativet inleddes 2012 har det gått från klarhet till klarhet.

Arbetsmiljöbyrån är angelägen om att stödja det här initiativet och ser det som en chans att få sina kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv att bestå över tid och att åstadkomma verkliga förändringar på arbetsplatsnivå. Byrån hjälpte därför till att inrätta en särskild styrgrupp 2012. Styrgruppen sammanträder nu minst två gånger om året.

Evenemanget och prisutdelningsceremonin för utbyte av goda exempel inom ramen för kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv har sedan 2013 vartannat år organiserats gemensamt av EU-Osha och dess officiella kampanjpartner i syfte att utbyta exempel på god praxis på arbetsmiljöområdet och att diskutera viktiga resultatindikatorer som kan bidra till att främja bättre arbetsmiljöhantering. Varje år anordnar dessutom några särskilt engagerade kampanjpartner evenemang för utbyte av goda exempel i egna lokaler och bjuder in de övriga kampanjpartnerna för att diskutera erfarenheter.

Kampanjpartnerna har uppvisat ett inspirerande engagemang genom att stå värd för, organisera och delta i evenemang runt hela Europa. Vid de här evenemangen uppstår ofelbart tankeväckande debatter och uppfriskande nya idéer.