Prioriterade områden


Arbetsledning med hjälp av artificiell intelligens

Framgångsrika chefer strävar efter att säkerställa produktivitet, motivera anställda och skapa en positiv atmosfär. och algoritmbaserade system kan underlätta för chefer genom att automatisera ledningsuppgifter på arbetsplatsen. Detta kan optimera arbetsorganisationen för både arbetsgivare och arbetstagare. Algoritmer kan till exempel förutsäga kundernas framtida efterfrågan så att arbetsskift kan planeras för att tillgodose personalbehoven och undvika de negativa effekterna av underbemanning. kan också användas för att tilldela arbetstagare uppgifter baserat på deras kompetens och färdigheter.

Det finns dock ett antal psykosociala risker att överväga. Det vanligaste klagomålet från arbetstagarna är att de känner sig mindre självständiga eftersom deras beslutsförmåga begränsas. De känner att de inte längre har kontroll över sitt arbete. Dessutom känner de sig pressade att arbeta snabbare, vilket orsakar arbetsrelaterad stress, hälsoproblem och olyckor.

För att säkerställa att AI-baserade arbetsledningssystem har en positiv inverkan är det viktigt att arbeta tillsammans med arbetstagarna för att bygga upp förtroende. Det börjar med att samråda med arbetstagarna och låta dem delta i utformningen och genomförandet av algoritmiska ledningssystem. Transparens är avgörande.

Lär dig hur du kan dra största möjliga nytta av de AI-baserade arbetsledningssystemen från våra kampanjresurser.