2018–2019: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt


Kampanjsammanfattning

2018–2019: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

2018–2019 års kampanj syftade till att öka medvetenheten om farliga ämnen på arbetsplatsen, de risker som är förknippade med dem och hur man förhindrar att arbetstagarna skadas.

Den främjade hierarkin för förebyggande åtgärder och var i synnerhet inriktad på särskilt utsatta arbetstagargrupper. Dessutom – som en del av EU-Oshas fortsatta engagemang för färdplanen om cancerframkallande ämnen – tog kampanjen också särskilt upp hanteringen av utsattheten på arbetsplatsen för cancerframkallande ämnen. Den ökade också medvetenheten om den relevanta EU-lagstiftningen och gav företagen praktisk vägledning om hur man säkerställer efterlevnaden.

Tusentals organisationer i och utanför Europa deltog i evenemang och aktiviteter, varav många organiserades av kampanjpartnerna: de nationella fokuspunkterna och de 90 officiella kampanjpartnerna organiserade hundratals evenemang och aktiviteter, som alla aktivt främjades av kampanjens 35 mediepartner. Bland höjdpunkterna märktes Europeiska arbetsmiljöveckan och priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv, som uppmuntrade till kunskapsutbyte och stödde innovativa exempel på hantering av farliga ämnen.

2018–2019 års kampanjvideo – Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

 

ur man hanterar farliga ämnen – infografik 

Infografik