Bli kampanjpartner


 

 

Våra kampanjpartners bildar i ett nätverk som innehåller alla typer av organisationer, företag och verksamheter. Nätverket ska inspirera och uppmuntra andra att sträva efter friska och hälsosamma arbetsplatser.

Om du företräder en internationell eller europeisk organisation eller företag med representation eller nätverksmedlemmar i flera länder inom EU, ta då en titt på vårt kampanjpartnerserbjudande för Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv 2023-2025.

Få ökad synlighet

Din organisation får ovärderlig publicitet, och framhåller din känsla för företagens sociala ansvar.

Främja dina nyheter

Främja din organisations egna verksamhet, pressmeddelanden eller rapporter genom den särskilda nyhetssidan på kampanjwebbplatsen och i EU-Oshas elektroniska nyhetsbrev, som har tusentals prenumeranter.

Utöka ditt nätverk

Utbyt goda exempel med likasinnade internationella organisationer och delta i seminarierna och evenemangen för utbytet av goda exempel inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv.

Så ansöker du

MAJ 2023

Ta en titt på kampanjpartnerskapserbjudandet

Lär dig mer om hur man blir officiell kampanjpartner och försäkra dig om att du uppfyller kraven.

SEPTEMBER 2023–DECEMBER 2023

Fyll i online-ansökningsformuläret

Så ansöker du Ansökningsformuläret kan fyllas i på nätet från den 15 september till den 20 december 2023.

Januari 2024

Se resultaten

Den interna urvalsprocessen kommer att äga rum i januari 2024, och de organisationer som rönt framgång kommer att meddelas snart därefter.

Officiella kampanjpartner

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv stöds av såväl offentliga som privata europeiska och internationella företag och organisationer från en mängd olika sektorer. De bildar ett nätverk av föregångare som inspirerar och uppmuntrar andra att framgångsrikt leda en säker och frisk arbetsstyrka. Deras engagemang är avgörande för att se till att kampanjens budskap når ut till alla slags arbetsplatser inom EU.

SE ALLA PARTNER