Om ämnet


Vad handlar det om?

Den digitala tekniken har förändrat vårt samhälle och vår vardag snabbare än någon annan innovation i vår historia. För arbetstagare och arbetsgivare på många arbetsplatser och inom alla sektorer erbjuder den digitala tekniken nya möjligheter, men den medför också nya utmaningar och risker när det gäller säkerhet och hälsa.

Enligt EU-Oshas Esener-undersökning från 2019 har de allra flesta företag i EU integrerat digital teknik i sin verksamhet, och endast 6 procent av företagen uppger att de inte använder sig av digital teknik. Men trots den ökande användningen av robotar, bärbara datorer, smarttelefoner och är det bara på en av fyra arbetsplatser (24 procent) i EU som det diskuteras hur sådan teknik påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2023–2025, som syftar till att öka medvetenheten, tillhandahålla praktiska resurser och föra samman intressenter, är i linje med Europeiska kommissionens nollvision när det gäller att främja en förebyggande kultur. Den bygger också på forskning som utförts av EU-Osha för dess arbetsmiljööversikt över digitalisering 2020–2023