Prioriterade områden


Automatisering av arbetsuppgifter

En ny generation robotsystem med har kommit in på arbetsmarknaden och hjälper arbetstagarna genom att ta över vardagliga och repetitiva uppgifter. De kan också användas för att utföra arbeten som är riskfyllda och komplexa. Genom att utföra de uppgifter som människor inte kan, bör eller vill utföra kan robottekniken hindra arbetstagare från att ta skada. Det frigör också tid för arbetstagarna att lära sig nya färdigheter och arbeta mer kreativt.

Användningen av digital teknik för av uppgifter medför dock även ett antal risker och utmaningar. Dessa omfattar förlust av insikter om den mänskliga situationen, en alltför stor förlitan på automatiserade system eller eventuell förlust av specifik kompetens hos arbetstagare. Arbetstagare kan känna att de förlorar sin självständighet, frukta att arbetstillfällen går förlorade och sakna förtroende för systemet. En annan utmaning är behovet av som innebär att utbilda arbetstagare i att använda den nya robottekniken, samtidigt som man undviker att förlora viktig kompetens.

Med tanke på dessa faktorer bör en human-in-command-strategi användas när AI-baserade robottekniksystem för automatisering av arbetsuppgifter införs. På så sätt får arbetstagarna möjlighet att använda automatiseringen till sin fördel samtidigt som de behåller kontrollen över arbetsprocessen.

Mer information finns i våra kampanjresurser.