Priset för goda praktiska lösningar


Vad är detta?

Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv, som anordnas av EU-Osha och dess nationella kontaktpunkter, uppmärksammar organisationer som på ett framgångsrikt och innovativt sätt bidragit till arbetsmiljöarbetet. Priset är en utmärkt möjlighet för organisationer att engagera sig i kampanjen och främja och sprida goda praktiska lösningar över hela Europa.

Tävlingen genomförs i två etapper. Först bedöms bidragen på nationell nivå, och sedan sammanträder en alleuropeisk trepartsjury för att utse vinnarna.

De nominerade, prisbelönta och lovordade exemplen på goda praktiska lösningar lyfts fram i bred skala av EU-Osha och dess nätverkspartner.

Hur deltar man?

EU-Osha välkomnar bidrag från alla intresserade organisationer och personer i hela Europa.  

Arbetar din organisation redan med arbetsmiljöfrågor på ett innovativt sätt? Eller vill du ha motivation för att lyfta fram fördelarna med god arbetsmiljöledning? Skicka in ditt bidrag till tävlingen om priset för goda praktiska lösningar nu!

 • Jag behöver mer information
  Läs broschyren om priset för goda praktiska lösningar för mer information om inbjudan att inkomma med nomineringar.
 • Jag vill lämna in ett bidrag
  Om du är intresserad av att lämna in ett bidrag, ladda ner ansökningsformuläret och vänd dig till kontaktpunkten i ditt land.

Vanliga frågor

 • Vilka slags goda praktiska lösningar kan skickas in som tävlingsbidrag?

  Alla effektiva och innovativa strategier som använts för att hantera arbetsmiljöfrågor kan lämnas in. Bidragen ska tydligt beskriva hur praxis för god hantering har genomförts på arbetsplatsen och vilka resultat som har uppnåtts.

 • Vad ska ett tävlingsbidrag visa?

  Bidragen ska visa på ett helhetsperspektiv avseende arbetsmiljöfrågor som har lett till verkliga förbättringar, är hållbart och kan överföras till andra arbetsplatser. Juryn kommer också att söka efter åtgärder som prioriterar kollektiva åtgärder, i stället för individuella åtgärder, och som innebär att arbetstagarna och deras företrädare verkligen är engagerade.

  Åtgärderna ska också uppfylla, och helst överträffa, de relevanta gällande rättsliga kraven i det land där de genomförs.

 • Vem kan delta?

  Alla organisationer, oberoende av storlek, som är verksamma i ett EU-land, kandidatland, potentiellt kandidatland eller en medlemsstat i Europeiska frihandelssammanslutningen kan delta. Detta omfattar enskilda företag, utbildningsanordnare och verksamma inom utbildningsväsendet, arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, fackföreningar och icke-statliga organisationer samt officiella kampanjpartner.

 • Vilka tidsfrister gäller?

  Läs mer om tidsfristerna i ditt land.