Om ämnet


Hur kan riskerna hanteras?

Riskerna med den ökade arbetsplatsdigitaliseringen kan förebyggas och hanteras. Så här gör du:

  • Anta en människocentrerad human-in-command-strategi.
  • Garantera lika tillgång till information för arbetsgivare, chefer, arbetstagare och arbetstagarrepresentanter.
  • Rådgör med arbetstagarna och deras representanter och låt dem delta i de beslut som fattas om utveckling, tillämpning och användning av digital teknik och digitala system.
  • Upprätthåll öppenhet om hur digitala verktyg fungerar och om deras viktigaste fördelar och nackdelar.
  • Främja en helhetssyn vid utvärdering av digital teknik och dess effekter på arbetstagare och samhället som helhet.

En inkluderande human-in-command-strategi är avgörande för den digitala omställningen. AI och digital teknik bör stödja (men inte ersätta) mänsklig kontroll och mänskliga beslut, eller samråd med och deltagande av arbetstagare. Utformningen, utvecklingen och användningen av människocentrerade digitala system gör att de kan stödja arbetstagare samtidigt som människan fortsätter att ha kontrollen över dem. Detta säkerställer att egenskaper som medkänsla, empati och omsorg för arbetstagarna inte ersätts av beslut som fattas av datorer.

Säkerhets- och hälsofrågor måste också beaktas i utformningsskedet genom att programmerare och utvecklare involveras från början. Lika viktigt är det att förbättra den digitala kompetensen bland arbetstagare och arbetsgivare genom att främja inom digitala applikationer. Det gör det möjligt för dem att bättre förstå de digitala systemen och de risker och möjligheter som dessa medför.