Infografik


Vår kampanjinfografik ger liv åt siffror och fakta och visar tydligt varför vi måste ta itu med arbetsrelaterade belastningsbesvär. Vi illustrerar också de viktigaste riskerna och effektiva förebyggande åtgärder. Via länkarna kan du hitta relevant vägledning och praktiska verktyg.

Arbete via digitala plattformar: Fakta och siffror

Den här infografiken visar de viktigaste uppgifterna och siffrorna för digitala arbetsplattformar och ingår i materialet till kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2023–2025: milstolpar och händelser

Denna tidslinje visar milstolparna i kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |