Infografik


Vår kampanjinfografik ger liv åt siffror och fakta och visar tydligt varför vi måste ta itu med arbetsrelaterade belastningsbesvär. Vi illustrerar också de viktigaste riskerna och effektiva förebyggande åtgärder. Via länkarna kan du hitta relevant vägledning och praktiska verktyg.

Healthy Workplaces Campaign 2023-2025: milestones and events

This visual timeline shows the landmarks of the “Safe and healthy work in the digital age” campaign. 

Download PDF file in: EN
Open Image file in: EN