Verktygslåda för kampanjer

Välkommen till vår vägledning om hur man steg för steg planerar och genomför effektiva pr-kampanjer

Denna verktygslåda innehåller praktiska råd om hur man kan förbereda och genomföra framgångsrika kampanjer för bättre hantering av arbetsmiljön. Här finns användbara och praktiska exempel på olika kommunikationsverktyg med tips och råd om hur de kan användas. 

1. Varför driva en kampanj?

Om du har ett arbetsmiljöbudskap som du vill sprida är en kampanj ett effektivt sätt att göra din röst hörd.

Läs mer

2. Planera din kampanj

Om du har en heltäckande plan för hur du ska genomföra din kampanj kommer du att kunna fokusera på alla nödvändiga steg.

Läs mer

3. Resurser och nätverk

Utnyttja de resurser du har tillgängliga på bästa sätt och skapa en situation som gynnar dig och dina partner.

Läs mer

Kampanjexempel och kampanjverktyg

I det här avsnittet beskrivs de viktigaste verktygen för kampanjer och kommunikation, samt deras för- och nackdelar. Här finns bland annat en sökbar databas med exempel på god praxis.