Om ämnet


Vem bör engagera sig?

Det är viktigt att se bortom dataskärmarna och sätta människorna i centrum för den digitala arbetsplatsen. Därför är det viktigt att alla arbetar tillsammans för att förebygga risker på arbetsplatsen i samband med digitalisering. Samarbete mellan arbetsgivare, chefer och arbetstagare skapar en gemensam förståelse för frågan och leder till varaktiga förbättringar.

Samtidigt har arbetsgivarna ett rättsligt ansvar för att se till att risker på arbetsplatsen bedöms och kontrolleras på rätt sätt. Ändamålsenlig riskbedömning och förebyggande kräver att arbetsgivarna håller sig och sina arbetstagare väl informerade och utbildade.

Utöver att rikta sig till arbetstagare och företag är målet med kampanjen att öka medvetenheten bland beslutsfattare som ansvarar för lagstiftning, strategier och åtgärder på EU-nivå och nationell nivå.

EU-Osha har också bjudit in forsknings- och teknikgrupper inom arbetsmiljöområdet, programvaru- och industridesigner samt uppstartsföretag att delta. Allas bidrag kan göra skillnad, oavsett hur liten en insats kan verka!

Vill du läsa mer om den nya digitala teknikens inverkan på arbete och arbetsplatser? Är du intresserad av att öka medvetenheten om den digitala omställningen av arbetet och hur den påverkar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen? Engagera dig i kampanjen och gör skillnad!