Om kampanjen


Om kampanjenKampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv spelar en viktig roll i vårt arbete med att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågorna runtom i Europa. Kampanjernas budskap är tydligt: Arbetsmiljön angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

Kampanjerna är de största i sitt slag i världen. Varje kampanj har ett bestämt tema. Tidigare kampanjer har handlat om allt ifrån att främja riskbedömning och riskförebyggande arbete till att öka medvetenheten om ett hållbart arbetsliv och att skydda arbetstagare från farliga ämnen. Kampanjerna riktar särskilt in sig på små och medelstora företag och utsatta grupper av arbetstagare. Varje kampanj ska nå ut till dem som behöver stöd allra mest.

Vi tar fram en rad marknadsförings- och informationsmaterial för kampanjerna och vi anordnar eller stödjer många medvetandehöjande evenemang och initiativ. Bland huvudpunkterna märks bland annat evenemangen för utbyte av god praxis, priset för goda praktiska lösningarEuropeiska arbetsmiljöveckan, toppmötet för kampanjen och filmpriset på temat ”Ett hälsosamt arbetsliv”.

Hur når vi ut till företagen med kampanjens budskap? Vi är beroende av vårt stora nätverk av nationella kontaktpunkterofficiella kampanjpartnermediepartner, arbetsmarknadsparter och andra mellanliggande aktörer för att föra fram kampanjen och kampanjmaterialet och aktivt delta i evenemang. Ett produktivt samarbete med vårt nätverk av partner är i själva verket avgörande för att en ordentlig förändring på arbetsplatsnivå ska bli möjlig. Detta bekräftas av den framgång som kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv har.

Läs om vår verktygslåda för kampanjer och engagera dig!