Safe and healthy work in the digital age

Nyheter

Vis alle nyheter

Prioriteringsområde

Kampanjen «Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv» har flere prioriteringsområder, som fremmes ved bruk av målrettede kommunikasjons- og promoteringspakker gjennom hele kampanjeperioden. Hvert område dekker et spesifikt emne knyttet til hvordan nye digitale teknologier påvirker arbeid og arbeidsplasser. Kampanjemateriell som rapporter, informasjonsark, infografikker og case-studier, vil bli utgitt hver tredje eller fjerde måned for å opprettholde kampanjens fremdrift.

In the spotlight

Mennesker skal fortsatt ha kommandoen når det brukes KI-baserte systemer for automatisering av oppgaver, samarbeidende roboter og tilhørende teknologier.

Oppstart:

Remote and virtual work.png

Tydelige retningslinjer, risikovurderinger og forebyggende tiltak kan skape et sikkert og godt arbeidsmiljø utenfor arbeidsgiverens lokaler.

Fjern- og hybridarbeid

Oppstart:

AI and worker management #1.png

En menneskesentrert, transparent, sunn og sikker tilnærming som er basert på medvirkning, dialog og tillit blant ansatte.

KI-basert personalstyring

Oppstart:

Smart digital systems.png

Kan forbedre arbeidsmiljøet hvis det håndteres på en åpen, pålitelig og forståelig måte.

Smarte digitale systemer

VIS ALLE PRIORITERINGSOMRÅDER

Ønsker du å bli en kampanjepartner?

FÅ MER INFORMASJON

Offisielle kampanjepartnere

Europeiske og internasjonale bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private og fra mange forskjellige sektorer, støtter «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen. De danner et nettverk av ledende offentlige og private organisasjoner som inspirerer og oppmuntrer andre til å sikre en trygg og sikker arbeidsstyrke. Deres engasjement er nødvendig for å sikre at budskapet når frem til alle typer arbeidsplasser i hele EU.

Vis alle partnere