Prioriteringsområder


KI-basert personalstyring

Vellykkede ledere forsøker å sikre produktivitet, motivere ansatte og skape er positivt arbeidsmiljø. og algoritmebaserte systemer kan hjelpe ledere ved å automatisere administrative oppgaver på arbeidsplassen. Dette kan optimalisere arbeidsorganisasjonen for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Algoritmer kan for eksempel forutsi fremtidig etterspørsel hos kundene, slik at arbeidsskift kan planlegges i samsvar med arbeidsmengder og de negative effektene av å være underbemannet kan unngås. kan også brukes til å tildele oppgaver til arbeidstakere basert på deres evner og ferdigheter.

I forbindelse med dette må imidlertid en rekke psykososiale risikoer vurderes. Den vanligste klagen er at arbeidstakere opplever redusert autonomi fordi deres beslutningsevne er begrenset. De føler at de ikke lenger har kontroll over arbeidet sitt. I tillegg føler de seg presset til å jobbe raskere, noe som forårsaker arbeidsrelatert stress, helseproblemer og ulykker.

For å sikre at KI-baserte personalstyringssystemer har en positiv innvirkning, er det viktig å jobbe sammen med arbeidstakerne for å bygge . Dette starter med å konsultere arbeidstakerne og gi dem mulighet til å delta i utformingen og implementeringen av algoritmiske styringssystemer. Åpenhet er nøkkelen.

Finn ut hvordan du kan få mest mulig ut av KI-baserte personalstyringssystemer i kampanjeressursene våre.