Prioriteringsområder


Fjern- og hybridarbeid

Med menes arbeid som en ansatt utfører et annet sted enn arbeidsgiverens lokaler, inkludert hjemmefra, ved bruk av digitale teknologier som personlige datamaskiner, smarttelefoner, bærbare datamaskiner, programvarepakker og Internett. Når fjernarbeid kombineres med arbeid i arbeidsgiverens lokaler, kalles dette hybridarbeid.

Selv om fjernarbeidere har mange fordeler i form av mer autonomi og fleksibel arbeidstid, kan hjemmekontoret også innebære mange utfordringer. For det første kan psykososiale risikoer (som følge av sosial isolasjon, økt arbeidsbelastning, uregelmessig arbeidstid og dårlig balanse mellom jobb og fritid) føre til stress og psykiske lidelser. For det andre vil langvarig sitting øke den fysiske risikoen for muskel- og skjelettlidelser, herunder ryggsmerter.

Selv om det ikke er lett for arbeidsgivere å utføre tradisjonelle risikovurderinger for helse, miljø og sikkerhet i arbeidstakeres hjem, er risikovurderinger mer nødvendige enn noensinne. Som sådan er det viktig å øke vår kunnskap om god praksis og praktiske verktøy for hjemmekontoret.

Finn ut mer om risikofaktorene forbundet med fjern- og hybridarbeid, og hvordan du kan forebygge eller redusere dem.