Case-studier


Du kan lese om våre politiske initiativer og eksempler på god praksis, samt finne ut hvordan andre har tatt fatt på en digital omstilling av arbeidsplassen for å jobbe på en moderne, smart og sikker måte.

Emnene inkluderer implementering av forebyggingstiltak i ulike sektorer og for forskjellige typer jobber; håndtering av kroniske muskel- og skjelettplager; forebygging av muskel- og skjelettplager i forbindelse med stillesittende arbeid; utfordringer knyttet til håndtering av muskel- og skjelettplager i sammenheng med en stadig mer mangfoldig arbeidsstyrke; og den nære sammenhengen mellom psykososiale risikoer og muskel- og skjelettplager.

Tilgjengelige case-studier (30)