Nyheter

Del dette på:

02/06/2023

Nye teknologier for tryggere og sunnere arbeidstakere: potensialet for smarte digitale systemer for arbeidsmiljøovervåking

Smarte digitale systemer har kommet for å fremme helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS). Bruk av teknologier som kunstig intelligens, wearables og utvidet virkelighet vil bli stadig mer vanlige på arbeidsplass...

Vis mer

30/05/2023

Fra samlebånd til sykehus: 8 casestudier om integrering av samarbeidende roboter med fokus på arbeidsmiljø og helse

Å samarbeide med roboter for å gjøre jobbene våre enklere og sikrere er ikke lenger en fremtidsvisjon. EU-OSHA har analysert bruken av robotikk og KI-baserte systemer for å automatisere ulike oppgaver på arbeidsplasse...

Vis mer

17/05/2023

Bruk av kunstig intelligens til automatisering av oppgaver og beskyttelse av arbeidstakere: åtte casestudier gir ny innsikt

EU-OSHA har nettopp publisert åtte casestudier for å se nærmere på hvordan automatisering av oppgaver ved hjelp av systemer basert på kunstig intelligens (KI) kan gjennomføres på en vellykket måte for å sikre arbeidstake...

Vis mer

12/05/2023

Arbeid på digitale plattformer: nye artikler ser nærmere på mangfold i arbeidsstyrken, konsekvenser for HMS og tiltak for forebygging og håndtering av risiko

Digitale arbeidsplattformer har forandret arbeidslivet og brakt nye utfordringer som må håndteres. Over 500 slike plattformer er for tiden aktive i EU. Selv som de skaper mange sysselsettingsmuligheter, utsettes deres ar...

Vis mer

09/05/2023

Gjør deg klar for Det europeiske kompetanseåret og bli med på EU-OSHAs innsats for å skape tryggere og sunnere arbeidsplasser

Det europeiske kompetanseåret vil bli lansert av Europakommisjonen på Europadagen 9. mai 2023. Kompetanseåret vil vare til 9. mai 2024 og har som mål å øke bevisstheten om viktigheten av kompetanse for sysselsetting, kon...

Vis mer