Prioriteringsområder


Arbeid på digitale plattformer

skaper nye muligheter for bedrifter og arbeidstakere, for eksempel personer som kan ha større problemer med tilgang til det tradisjonelle arbeidsmarkedet. Kort fortalt omfatter dette arbeid som tilbys gjennom, på eller formidles av en nettbasert plattform.

Den vanligste forretningsmodellen for plattformer er den nettbaserte markedsplassen for å matche arbeidskraft tilbud og etterspørsel. Dette dreier seg ofte om jobber innen yrker og sektorer som transportsektoren (leveringsbud og drosjesjåfører), renhold og håndverk (utsatt for kjemiske produkter og høy risiko for skli-, snuble- og fallulykker). Digitale plattformarbeidere styres av algoritmer som påvirker tildeling av arbeid, kompensasjon og innsamling av data som kan brukes til økt overvåking av arbeidstakerne.

På grunn av de ikke-standardiserte ansettelsesformene hos digitale plattformoperatører er digitale plattformarbeidere utsatt for økt risiko. De har også lav forhandlingskraft og lite kontroll over arbeidet sitt. Dette er åpenbart innen budlevering og transportsektoren, der arbeidstakere jobber på stedet, har lavere kompetanse og underlagt et høyt kontrollnivå av plattformene.

Plattformarbeidere står også overfor arbeidsmiljøriisikoer som isolasjon, økt arbeidsbelastning, lang arbeidstid og digital kontroll og overvåking som kan føre til høye stressnivåer. Deres ansettelsesstatus begrenser imidlertid deres tilgang til beskyttelse. Siden plattformarbeidere vanligvis er selvstendig næringsdrivende, er de ansvarlige for deres helse, miljø og sikkerhet. Plattformene er ikke forpliktet til å innføre tiltak for å øke beskyttelsen av plattformarbeidere.

Finn ut mer om hvordan du kan forebygge eller minimere risikofaktorer forbundet med arbeid på digitale plattformer.