Prioriteringsområder


Automatisering av oppgaver

En ny generasjon av robotsystemer basert på har kommet inn på arbeidsmarkedet, og hjulpet arbeidstakere ved å ta over lite interessante og repeterende oppgavene. De kan også brukes til å utføre komplekse og særlig risikofylte oppgaver. Ved å utføre oppgaver som mennesker ikke kan, bør eller ønsker å utføre, kan robotikk beskytte arbeidstakere mot skade. Dette frigir dessuten tid som arbeidstakere kan bruke til å tilegne seg ny kompetanse og gjøre mer kreativt arbeid.

Bruk av digitale teknologier for av oppgaver kommer imidlertid også med en rekke risikoer og utfordringer. Dette inkluderer tap av menneskelig situasjonsbevissthet, for stor avhengighet av automatiserte systemer eller mulig tap av spesifikke ferdigheter av arbeidstakere. Arbeidstakere kan oppleve tap av autonomi, jobbusikkerhet og manglende til systemet. En annen utfordring er behovet for ny kompetanse, noe som innebærer opplæring av arbeidstakere til å bruke den nye robotteknologien, samtidig som viktige kompetanse bibeholdes.

Med hensyn til disse faktorene, bør det tas en menneskesentrert tilnærming til innføring av KI-baserte robotsystemer for automatisering av oppgaver. På denne måten vil arbeidstakere ha muligheten til å bruke automatisering til sin fordel, samtidig som de forblir i kontroll over arbeidsprosessene.

Sjekk kampanjeressursene våre for å finne ut mer.