Good Practice Awards


Hva er de?

I regi av EU-OSHA og dets nasjonale kontaktpunkter anerkjenner prisene for god praksis i forbindelse med «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen organisasjoner som har kommet med særlig gode og innovative bidrag til arbeidsmiljø og helse. Prisene er en ypperlig anledning til å engasjere seg i kampanjen – slik at organisasjoner kan fremme og dele god praksis over hele Europa.

Konkurransen er en totrinnsprosess. Bidragene blir først vurdert på nasjonalt plan og deretter av et felleseuropeisk panel som velger de endelige vinnerne.

Resultatene fra alle nominerte, prisbelønte og anbefalte eksempler på god praksis vil bli promotert i hele Europa av EU-OSHA og dets nettverk av partnere.

Hvordan deltar man?

EU-OSHA inviterer alle interesserte organisasjoner og enkeltpersoner i Europa til å delta.  

Er organisasjonen din allerede i gang med innovative tiltak for å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø? Eller er du på utkikk etter motiverende materiale for å fremme fordelene med god HMS-styring? Send inn ditt bidrag til «Priser for god praksis» nå!

Frequently asked questions

 • Hvilke typer god praksis kan nomineres?

  Enhver effektiv, innovativ metode for håndtering av helse og sikkerhet som kan brukes i det virkelige liv, kan nomineres. Bidragene bør tydelig beskrive hvordan god ledelsespraksis er innført på arbeidsplassen, og hvilke resultater som er oppnådd.

 • Hva bør de nominerte bidragene vise?

  Bidragene bør vise en helhetlig tilnærming til helse og sikkerhet på arbeidsplassen som gir reelle forbedringer, er bærekraftig og kan overføres til andre arbeidsplasser. Juryen vil også se etter bidrag som prioriterer kollektive tiltak over tiltak fokusert på den enkelte, og som innebærer effektiv medvirkning av de ansatte og deres representanter.

  Bidragene bør i tillegg oppfylle og helst også overskride gjeldende lovfestede krav på området i det landet de er implementert.

 • Hvem kan delta?

  Alle organisasjoner — uansett størrelse — med virksomhet i et land som er medlem av EU eller har søkt om medlemskap i EU, eller som er medlem av EFTA. Organisasjonen kan være en enkelt bedrift, en opplærings-/utdanningsaktør, arbeidsgiverorganisasjon, bransjeorganisasjon, fagforening, ikke-statlig organisasjon eller en offisiell kampanjepartner.

 • Hvilke frister gjelder?

  Sjekk fristen i ditt land.