Om emnet


Hva er konsekvensene av digitalisering av arbeidslivet?

Digitale teknologier utvikler seg raskere enn noen annen innovasjon i historien – de har forvandlet samfunnet og vårt daglige liv. Digitale teknologier gir flere muligheter for arbeidstakere og arbeidsgivere på tvers av arbeidsplasser og bransjer. Samtidig innebærer det også større utfordringer og risikoer når det gjelder arbeidsmiljø og helse.

Ifølge EU-OSHAs ESENER-undersøkelse 2019 har de aller fleste bedrifter i EU integrert digitale teknologier i virksomheten sin. Bare 6 % av selskapene rapporterer at de ikke bruker noen av dem. Til tross for økningen i bruken av roboter, bærbare datamaskiner, smarttelefoner og «wearable»-enheter er det mindre enn én av fire arbeidsplasser (24 %) i EU som har diskutert mulige implikasjoner av disse teknologiene for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanje 2023–25 er i tråd med Europakommisjonens nullvisjonstilnærming for å fremme en forebyggingskultur; den har som mål å øke bevisstheten, gi praktiske ressurser og bringe interessenter sammen. Det bygger også på forskning utført av EU-OSHA for HMS-oversikten om digitalisering 2020–2023