2016-17: Gode arbeidsplasser hele livet


Kampanjesammendrag

2016-17-Kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet» fokuserte på å fremme bærekraftig arbeid – det vil si å fremme arbeidsforhold som er trygge og sunne fra starten av en persons arbeidsliv, for å forebygge helseproblemer og gjøre det mulig for mennesker å jobbe lenger. Dette blir stadig viktigere ettersom Europas arbeidsstyrke eldres og pensjonsalderen stiger.

Kampanjen tiltrakk rekordmange partnere, som aktivt promoterte og formidlet kampanjematerialet til deres omfattende nettverk samt organiserte og deltok i hundrevis av arrangementer for utveksling av god HMS-praksis og bevisstgjøringsaktiviteter.

Denne kampanjens suksess og verdi ble tydeliggjort gjennom resultatene av en uavhengig evaluering: Kampanjetemaet og verktøyene som ble produsert var svært relevante, spesielt for organisasjoner og land med begrensede ressurser; støtten som ble gitt til formidlere for å øke bevisstheten var veldig effektiv, og Prisene for god praksis for 2016-17 ble gitt hederlig omtale for å skape en effektiv plattform for utveksling av beste praksis innen HMS-styring på arbeidsplassen. Andre nøkkelstyrker som ble identifisert var EU-OSHAs evne til å forstå og respondere på behovene til interessenter samt den høye kvaliteten på ytelsene som er utviklet med hensyn til målgruppene.

Kampanjevideo 2016-17 – for alle aldre

Den aldrende arbeidsstyrken gir forskjellige utfordringer for alle som er involvert i håndtering av HMS:

  • Et langt yrkesliv kan føre til lengre eksponering for risiko.
  • Det vil være flere arbeidere med kroniske helseproblemer og spesifikke behov.
  • Eldre arbeidstakere kan være mer sårbare overfor visse sikkerhets- og helsefarer.
  • Den høye andelen av arbeidsrelaterte problemer i visse sektorer og yrker som involverer en tung fysisk og/eller mental arbeidsbyrde, manuelt arbeid eller
  • avvikende arbeidstider, må tas i betraktning.
  • Forebygging av arbeidsuførhet, rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter sykefravær blir stadig viktigere.
  • Aldersdiskriminering er et problem som må tas opp på samfunnsnivå.

Infografikk – Håndtere Europas aldrende arbeidsstyrkeexternal

2016-17: Gode arbeidsplasser hele livet
2016-17: Gode arbeidsplasser hele livet
2016-17: Gode arbeidsplasser hele livet