Om kampanjen


Om kampanjenEt sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene er avgjørende i vår innsats for å øke bevisstheten om sikkerhet og helse på jobben i hele Europa. Beskjeden til disse kampanjene er tydelig – «Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.»

Kampanjene er de største i sitt slag i verden, og hver av dem har et tydelig definert tema – tidligere kampanjetemaer spenner fra å fremme risikovurdering og forebygging til opplysning om bærekraftig arbeid og beskyttelse av arbeidere mot farlige stoffer. Kampanjene har også et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter og utsatte arbeidergrupper, og sikrer at hver kampanje når de som sårest trenger støtte.

En rekke reklamemateriell og informasjonsmateriell blir produsert for kampanjene, og vi organiserer eller støtter også mange opplysningsarrangementer og -initiativer. Høydepunkter inkluderer utvekslingsarrangementer for god praksis, prisen for god praksisden europeiske arbeidsmiljøuken, kampanjetoppmøtet og filmprisen ”Et sikkert og godt arbeidsmiljø”.

Hvordan overbringer vi beskjeden bak kampanjen vår til forskjellige virksomheter? Vi er avhengige av vårt omfattende nettverk av nasjonale kontaktpunkteroffisielle kampanjepartneremediepartnere, sosiale partnere og andre mellommenn for å promotere kampanjen og dens materiale og aktivt delta i arrangementer. Produktivt samarbeid med vårt partnernettverk er faktisk avgjørende for å muliggjøre reell endring på arbeidsplassen og underbygger suksessen til initiativet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene.

Ta en titt på verktøykassen for kampanjen og bli involvert!