2018-19: Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer


Kampanjesammendrag

2018-19: Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer

2018-19-kampanjen hadde som mål å øke bevisstheten om farlige stoffer på arbeidsplassen, risikoene forbundet med dem og hvordan arbeidstakere kan beskyttes.

Kampanjen fremmet hierarkiet for forebygging og hadde et særlig fokus på spesielt utsatte arbeidstakergrupper. Enn videre – som en del av EU-OSHAs fortsatte satsing på Veikart for kreftframkallende stoffer – fokuserte kampanjen også på å håndtere eksponering på arbeidsplassen for kreftfremkallende stoffer. Den økte også bevisstheten om relevant EU-lovgivning og ga virksomheter praktisk veiledning om hvordan de skal sikre etterlevelse.

Tusenvis av organisasjoner fra hele Europa og resten av verden deltok i arrangementer og aktiviteter, hvorav mange ble organisert av kampanjepartnerne: Nasjonale kontaktpunkter og de 90 offisielle kampanjepartnerne arrangerte hundrevis av arrangementer og aktiviteter, som kampanjens 35 mediepartnere markedsførte aktivt. Høydepunktene inkluderte den Europeiske arbeidsmiljøuken og Prisene for god praksis som oppmuntret til utveksling av kunnskap og ga sin tilslutning til innovative eksempler på håndtering av farlige stoffer.

2018-19-kampanjevideo – Håndtere farlige stoffer

 

Hvordan håndtere farlige stoffer – infografikk 

Infografikk