Prioriteringsområder


Smarte digitale systemer

Vi kan takke bruken av sensorer for et stort skifte i sikkerheten på arbeidsplassen. beskytter arbeidstakere ved å opprettholde og øke arbeidssikkerheten i potensielt farlige bransjer. Eksempler omfatter smart personlig verneutstyr, som kan oppdage tidlige tegn på fysisk eller mental tretthet, samt bevegelige eller faste systemer som bruker sensorer eller kameraer for å oppdage farer.

Selv om disse teknologiene er utviklet for å forbedre arbeidsmiljø og helse, utgjør de også utfordringer og risikoer. Arbeidstakere kan for eksempel oppleve tap av kontroll over oppgavene de utfører og bli for avhengige av teknologiene. Denne avhengigheten av teknologiene kan bidra til feil og øke risikoen for ulykker. Det kan også hende at visse data som samles inn av de digitale systemene er unøyaktige, begrensede eller partiske. Utover dette innhenter disse systemene svært sensitive personopplysninger som kan misbrukes for kontroll og overvåking av arbeidstakere.

For å håndtere alle disse problemene er det viktig at arbeidstakerne og deres representanter konsulteres på hvert trinn – fra designstadiet til implementeringen.

Sjekk kampanjeressursene våre for å finne ut mer.