Om emnet


Hvem bør involveres?

Det er viktig å se forbi teknologien og sette mennesker i sentrum av den digitale arbeidsplassen. Av denne grunn er det viktig at alle jobber sammen om å forebygge arbeidsmiljørisikoer knyttet til digitalisering. Samarbeid mellom arbeidsgivere, ledere og arbeidstakere skaper en felles forståelse av problemet og fører til varige forbedringer.

Arbeidsgivere har dessuten et juridisk ansvar for å sikre at alle risikofaktorer på arbeidsplassen blir riktig vurdert og kontrollert. Effektiv risikovurdering og forebygging krever at arbeidsgiverne holder både seg selv og arbeidstakerne godt informert og opplært.

I tillegg til å nå ut til arbeidstakere og bedrifter, har kampanjen som mål å øke bevisstheten blant politiske beslutningstakere som er ansvarlige for lovgivning, strategier og tiltak, både nasjonalt og i EU.

EU-OSHA har også invitert forsknings- og fagmiljøer innen HMS, programvare- og industridesignere og oppstartsbedrifter til å delta. Alles bidrag kan utgjøre en forskjell, uansett hvor lite et arbeid kan virke!

Vil du vite mer om hvordan nye digitale teknologier påvirker arbeidet og arbeidsplassen? Er du interessert i å øke bevisstheten om den digitale transformasjonen av arbeidslivet og hvordan den påvirker arbeidsmiljø og helse? Bli med i kampanjen og utgjør en forskjell!