Om emnet


Prioriteringsområder

Kampanjens prioriteringsområder dekker ulike emner knyttet til digitalisering på arbeidsplassen. Prioriteringsområdene ledsages av et bredt spekter av materialer, inkludert rapporter, informasjonsark, infografikker og casestudier

Kommer snart:

Kan skape muligheter for arbeidstakere hvis tilhørende utfordringer løses ved å fremme algoritmisk åpenhet, riktig klassifisering av arbeidstakere og arbeidstakere .

Oppstart:

Robotics and AI.png

Mennesker skal fortsatt ha kommandoen når det brukes KI-baserte systemer for automatisering av oppgaver, samarbeidende roboter og tilhørende teknologier.

Automatisering av oppgaver

Oppstart:

Remote and virtual work.png

Tydelige retningslinjer, risikovurderinger og forebyggende tiltak kan skape et sikkert og godt arbeidsmiljø utenfor arbeidsgiverens lokaler.

Fjern- og hybridarbeid

Oppstart:

AI and worker management #1.png

En menneskesentrert, transparent, sunn og sikker tilnærming som er basert på medvirkning, dialog og tillit blant ansatte.

KI-basert personalstyring

Oppstart:

Smart digital systems.png

Kan forbedre arbeidsmiljøet hvis det håndteres på en åpen, pålitelig og forståelig måte.

Smarte digitale systemer