Om emnet


Prioriteringsområder

Kampanjens prioriteringsområder dekker ulike emner knyttet til digitalisering på arbeidsplassen. Prioriteringsområdene ledsages av et bredt spekter av materialer, inkludert rapporter, informasjonsark, infografikker og casestudier

In the spotlight

Mennesker skal fortsatt ha kommandoen når det brukes KI-baserte systemer for automatisering av oppgaver, samarbeidende roboter og tilhørende teknologier.

Oppstart:

Remote and virtual work.png

Tydelige retningslinjer, risikovurderinger og forebyggende tiltak kan skape et sikkert og godt arbeidsmiljø utenfor arbeidsgiverens lokaler.

Fjern- og hybridarbeid

Oppstart:

AI and worker management #1.png

En menneskesentrert, transparent, sunn og sikker tilnærming som er basert på medvirkning, dialog og tillit blant ansatte.

KI-basert personalstyring

Oppstart:

Smart digital systems.png

Kan forbedre arbeidsmiljøet hvis det håndteres på en åpen, pålitelig og forståelig måte.

Smarte digitale systemer