Enterprise Europe Network


Enterprise Europe Network (EEN), som ledes av Kommisjonen, spiller en nøkkelrolle i EUs strategi for å skape vekst og arbeidsplasser. EEN samler nærmere 600 organisasjoner som tilbyr bedriftsstøtte i 50 land, og hjelper småbedrifter til å benytte seg av de enestående forretningsmulighetene som finnes i EUs felles indre marked.

Siden 2009 har EEN samarbeidet med EU-OSHA for å øke bevisstheten om HMS blant små og mellomstore bedrifter og mikrobedrifter. For å utføre denne oppgaven nominerer EEN ambassadører for HMS på landsnivå.

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen er en viktig del av samarbeidet mellom arbeidsmiljøorganet og EEN, og ambassadørene for HMS jobber aktivt med fremme dette samarbeidet.

AT
BA
BG
CY
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR