Utveksling av god HMS-praksis


gpePartnerarrangementet «Utveksling av god HMS-praksis» er et ekte grasrotinitiativ som er kommet i stand som følge av kampanjepartnernes ønske om å styrke samarbeidet for å oppnå bedre HMS-resultater i egen organisasjon. Siden initiativet startet i 2012 har det gått fra seier til seier.

Arbeidsmiljøorganet støtter med glede dette initiativet, som det ser som en mulighet til å gjøre Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene bærekraftige over tid og skape reelle endringer på arbeidsplassene. Arbeidsmiljøorganet bidro derfor til at det i 2012 ble nedsatt en egen styringsgruppe, som nå møtes minst to ganger i året.

Hvert 2. år siden 2013 har et «Utveksling av god HMS-praksis»-arrangement og en seremoni blitt organisert av EU-OSHA og dets offisielle kampanjepartnerne for å utveksle god HMS-praksis og drøfte viktige resultatindikatorer som kan bidra til å fremme bedre HMS-praksis. I tillegg har enkelte svært engasjerte kampanjepartnere hvert år vært vertskap for «Utveksling av god HMS-praksis»-arrangementer i sine lokaler og invitert andre kampanjepartnerne til å komme og drøfte sine erfaringer.

Kampanjepartnernes engasjement og forpliktelser har vært en inspirasjon – de har vært vertskap for, arrangert og deltatt på arrangementer over hele Europa. Disse arrangementene bidrar alltid til tankevekkende debatter og nye ideer.