Regelverk


Risikoer som følge av digitalisering på arbeidsplassen faller innenfor rammen av arbeidsmiljødirektivet. Målet er å beskytte mennesker mot arbeidsrelaterte risikoer og etablere arbeidsgiveres ansvar for å sikre at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på arbeidsplassen.

Noen risikoer håndteres også av spesifikke direktiver:

gjelder vedlikehold av utstyr og enheter

omhandler organisering av arbeidstid

etablerer et rammeverk for hvordan ansatte skal informeres og konsulteres

Innenfor området kunstig intelligens har EU åpnet for og innført flere lovgivende og ikke-lovgivende tiltak: