2020-22: Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning


Kampanjesammendrag

Kampanjen økte bevisstheten om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser og behovet for å håndtere dem og fremme en kultur for risikoforebygging.

Kampanjen var strukturert rundt åtte prioriteringsområder, som hver dekker et bestemt emne relatert til muskel- og skjelettlidelser: Forebygging, fakta og tall, kroniske lidelser, stillesittende arbeid, mangfold blant arbeidstakere, fremtidige generasjoner, psykososial risikofaktorer og .

De nasjonale kontaktpunktene, offisielle kampanjepartnere, EEN-nettverket og SLIC var sentrale drivere for kampanjen. De organiserte arrangementer og aktiviteter med fantastisk oppmøte og tok seg av distribusjonen av kampanjepublikasjoner og -materiell til alle 27 EU-medlemsstater og resten av verden.

Kampanjens høydepunkter inkluderte den årlige europeiske arbeidsmiljøuken, den 15. konkurransen om prisen for god praksis, arrangementer for utveksling av god HMS-praksis både på nasjonalt og EU-nivå og toppmøtet for «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen.

2020–22 kampanjevideo – Muskel- og skjelettlidelser