Om emnet


Hvordan kan risikoer håndteres?

Vi kan forebygge og håndtere risikoer knyttet til den økende digitaliseringen av arbeidsplassen. Slik kan det gjøres:

  • Det er viktig å anvende en menneskesentrert tilnærming der mennesket beholder kontrollen (human-in-command).
  • Sikre lik tilgang til informasjon fra arbeidsgivere, ledere, arbeidstakere og deres representanter.
  • Samråd med arbeidstakere og deres representanter, samt oppmuntre til deres deltakelse i beslutninger om utvikling, implementering og bruk av digitale teknologier og systemer.
  • Opprettholde åpenhet om hvordan digitale verktøy fungerer og deres viktigste fordeler og ulemper.
  • Fremme en helhetlig tilnærming i evaluering av digitale teknologier og deres effekter på arbeidstakere og samfunnet som helhet.

En inkluderende tilnærming med menneskelig kontroll er nøkkelen til digital transformasjon. KI og digitale teknologier bør støtte (men ikke erstatte) menneskelig kontroll og menneskelige beslutninger, eller konsultasjon og deltakelse av arbeidstakere. Utforming, utvikling og bruk av digitale systemer med menneskelig kontroll vil skape systemer som kan støtte arbeidstakere, samtidig som mennesket beholder kontrollen. Dette sikrer at egenskaper som medfølelse, empati og omsorg for arbeidstakere ikke vil bli erstattet av databeslutninger.

På designstadiet er det også viktig å inkludere helse- og sikkerhetshensyn ved å involvere programmerere og utviklere fra starten av. I tillegg er det viktig å øke den digitale kompetansen blant arbeidstakere og arbeidsgivere ved å fremme kvalifisering og kompetanseutvikling på digitale bruksområder. Dette vil legge til rette for en bedre forståelse av de digitale systemene, samt iboende risikoer og muligheter.