Den europeiske arbeidsmiljøuken


Hva er det?

Den europeiske arbeidsmiljøuken som avholdes hvert år i oktober (kalenderuke 43), er en framhevelse av alle Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjer. Med hundrevis av bevisstgjøringsaktiviteter på gang i og utenfor EU – og med ekstra fokus på dekning i media – er denne uken et ideelt tidspunkt for å involvere seg i kampanjen.

Egne filmframvisninger, arrangementer i sosiale medier, konferanser, utstillinger, konkurranser og opplæring er bare noen av aktivitetene som organiseres for å markere uken. Hvis du har ideer til bevisstgjøringsaktiviteter eller ønsker å gå i gang med et mer langsiktig HMS-prosjekt som kan knyttes til Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, er den europeiske arbeidsmiljøuken perfekt til å sikre at arrangementet ditt får den oppmerksomheten det fortjener.

Den europeiske arbeidsmiljøuken arrangeres av EU-OSHA og partnerne, har et eget kampanjetema og har som mål å øke bevisstheten om betydningen av aktiv og medvirkningsbasert HMS-styring på arbeidsplassen.

Du finner ut mer om hva som skjer i nærheten av deg under den neste europeiske arbeidsmiljøuken hos det nasjonale kontaktpunkt – som også kan hjelpe deg med å organisere et arrangement.