Publikasjoner


Her kan du få tilgang til et vell av informasjon om emnet som dekkes av denne kampanjen – og hvorfor og hvordan vi kan håndtere problemene.

Publikasjonene spenner fra informasjonsark om kampanjens emne til sammendrag av seminarer og arbeidsgrupper, samt omfattende forskningsrapporter (f.eks. om omfanget av problemet og tilhørende kostnader samt gjeldende retningslinjer og praksis for forebygging).

Tilgjengelige publikasjoner (107)

Innsikt i arbeidsmiljø på digitale plattformer

Utvikling av digitale teknologier har gjort det mulig å arbeide på nye måter via eller på elektroniske plattformer. Syklister, sjåfører, sykepleiere og grafiske designere er noen eksempler på mennesker som arbeider på di...

Vis mer