Hakake kampaaniapartneriks


Meie ametlikud kampaaniapartnerid moodustavad juhtivate avaliku ja erasektori organisatsioonide võrgustiku, mis inspireerib ja julgustab teisi edukalt juhtima turvalist ja tervet tööjõudu.

Kas olete rahvusvaheline või Euroopa organisatsioon või ettevõte, millel on esindus ja/või võrgustiku liikmed mitmes ELi liikmesriigis?

Kas soovite kampaanias oluliselt osaleda? Osalemine on tasuta.

Huvi korral tutvuge meie kampaaniapartnerluse pakkumisega seoses 2023.–2025. aasta kampaaniaga „Ohutu ja tervist säästev töö digiajastul“.

Nähtavuse suurendamine

Teie organisatsioon saab hindamatu reklaami, mis rõhutab teie vastutustundlikkust.

Reklaamige oma uudiseid

Reklaamige oma organisatsiooni tegevust, pressiteateid või aruandeid kampaania veebilehe uudiste jaotises ja EU-OSHA elektroonilises uudiskirjas, millel on tuhandeid tellijaid.

Laiendage oma võrgustikku

Vahetage häid tavasid sarnaselt mõtlevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ning osalege tervislike töökohtade heade tavade vahetuse seminaridel ja üritustel.

Kuidas kandideerida

MAI 2023

Vaadake kampaaniapartnerluse pakkumist

Lugege kampaaniapartneriks saamise lisateavet ja kontrollige, et vastate nõuetele.

SEPTEMBER 2023 – DETSEMBER 2023

Täitke elektrooniline taotlusvorm

Kas soovite kandideerida? Taotlusvorm on veebis kättesaadav ajavahemikus 15. septembrist kuni 20. detsembrini 2023.

Jaanuar 2024

Tulemused

Sisevalikumenetlus toimub jaanuaris 2024 ja kohe seejärel teavitatakse edukaid organisatsioone.

Ametlikud kampaaniapartnerid

Tervislike töökohtade kampaaniat toetavad Euroopa ja rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid nii avalikus kui ka erasektoris ning mitmesugustes valdkondades. Nad moodustavad teerajajate võrgustiku, inspireerides ja julgustades teisi edukalt haldama tööjõudu ohututes ja tervislikes tingimustes. Nende kaasatus on oluline, tagamaks, et kampaania sõnumid jõuavad igat liiki töökohtadesse kogu Euroopa Liidus.

KUVA KÕIK PARTNERID