Heade tavade vahetus


gpeAmetlike kampaaniapartnerite heade tavade vahetus on tõeline alt-üles algatus, mis lähtub kampaaniapartnerite soovist teha tihedamat koostööd ning saavutada oma organisatsioonis parem ohutus ja tervishoid. 2012. aastal alustatud algatus on olnud pidevalt edukas.

Amet toetab algatust innukalt, sest näeb selles võimalust muuta tervislike töökohtade kampaaniad kestlikuks ning olukorda töökoha tasandil tõesti muuta. Amet aitas sel põhjusel moodustada 2012. aastal erilise juhtrühma, mis kohtub nüüd vähemalt kaks korda aastas.

Alates 2013. aastast on EU-OSHA ja tema ametlikud kampaaniapartnerid korraldanud iga kahe aasta tagant tervislike töökohtade kampaania heade tavade vahetuse ürituse ja tseremoonia, et vahetada häid tööohutuse ja töötervishoiu tavasid ning arutada peamisi tulemusnäitajaid, mis aitavad edendada paremaid ohutus- ja tervishoiutavasid. Lisaks toimuvad igal aastal eriti aktiivsete kampaaniapartnerite juures heade tavade vahetuse üritused, kuhu kutsutakse teisi kampaaniapartnereid osalema ja arutama kogemusi.

Kampaaniapartnerite osalus ja pühendumus on olnud inspireeriv – üritusi peetakse, korraldatakse ja külastatakse kogu Euroopas. Alati tekivad üritustel mõttevahetust elavdavad arutelud ja värsked ideed.