Teemast


Mida kampaania käsitleb?

Liikudes kiiremini kui mis tahes innovatsioon meie ajaloos, on digitehnoloogiad muutnud meie ühiskonda ja igapäevaelu. Digitehnoloogia pakub töötajatele ja tööandjatele paljudes töökohtades ja kõigis sektorites lisavõimalusi, kuid toob kaasa ka suuremaid probleeme ja riske seoses ohutuse ja tervisega.

EU-OSHA 2019. aasta ESENERi uuringu kohaselt on valdav enamik ELi ettevõtteid integreerinud digitehnoloogia oma tegevusse ning ainult 6% ettevõtetest teatas, et ei kasuta ühtegi neist. Kuigi robotiteid, sülearvuteid, nutitelefone või ihunutikuid kasutatakse üha rohkem, arutatakse vähem kui veerandis töökohtadest ELis (24%) selliste tehnoloogiate võimalikku mõju töötajate ohutusele ja tervisele.

2023.–2025. aasta tervislike töökohtade kampaania, mille eesmärk on suurendada teadlikkust, pakkuda praktilisi vahendeid ja tuua kokku sidusrühmad, on kooskõlas Euroopa Komisjoni nulleesmärgipõhise lähenemisviisiga ennetuskultuuri edendamiseks. Samuti tugineb see EU-OSHA uuringutele seoses digipöörde tööohutuse ja töötervishoiu ülevaatega 2020–2023