Õigusteave


Lahtiütlus

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet haldab veebilehte eesmärgiga parandada üldsuse juurdepääsu tema tegevust käsitlevale teabele ning kui vahendit, mis võimaldab avaldada tööohutuse ja töötervishoiu teavet. Meie eesmärk on tagada, et see teave on õigeaegne ja täpne. Püüame leitud vigu parandada. Samas ei võta agentuur endale vastutust ega mingeid kohustusi sellel leheküljel sisalduva teabe suhtes.

Siinne teave

  • on üldise loomuga ja selle eesmärk ei ole ühegi isiku ega üksuse konkreetse olukorra käsitlemine;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
  • võib mõnikord sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu agentuuri haldusalasse ja mille eest agentuur ei vastuta;
  • ei ole professionaalne ega õiguslik nõuanne (konkreetsete nõuannete saamiseks tuleb pöörduda pädeva spetsialisti poole).

Püüame minimeerida tehnilistest riketest põhjustatud katkestusi. Samas võib osa andmeid või teavet meie veebileheküljel olla loodud või liigendatud failides või vormingutes, mis ei ole veatud, seetõttu ei ole võimalik välistada katkestusi või muid samalaadseid probleeme. Agentuur ei vastuta probleemide eest, mis tekivad selle veebilehekülje või lingitud väliste lehekülgede kasutamisel.

Käesoleva lahtiütluse eesmärk ei ole piirata agentuuri vastutust asjakohaste riiklike õigusaktide nõuete täitmisel ega välistada vastutust juhtudel, kui vastutust ei saa nende õigusaktide alusel välistada.

Tõlgitud tõlkekeskuses (CdT, Luxembourg) ingliskeelse originaalteksti alusel.

 

Autoriõiguse märge

© Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet.

Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel.
Kui teksti- või multimeediateabe (heli, pilt, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, tühistab see eespool nimetatud üldise loa ning määrab täpselt mis tahes kasutuspiirangud.