Teemast


Prioriteetsed valdkonnad

Kampaania igas prioriteetses valdkonnas käsitletakse üht konkreetset teemat, mis on seotud töökoha digiüleminekuga. Sellele on lisatud mitmesuguseid materjale, sealhulgas aruandeid, teabelehti, infograafikuid ja juhtumiuuringuid

Tulekul:

Pakub töötajatele võimalusi, kui probleemidele reageeritakse algoritmilise läbipaistvuse, töötajate õige klassifitseerimise ja töötajate edendamisega .

Algus:

Robotics and AI.png

Inimene peaks juhtima tehisintellektipõhiste süsteemide kasutatamist ülesannete automatiseerimiseks, koostööroboteid ja nendega seotud tehnoloogiaid.

Tööülesannete automatiseerimine

Algus:

Remote and virtual work.png

Selge poliitika, riskihindamine ja ennetusmeetmed võivad luua tervisliku ja ohutu töökeskkonna väljaspool tööandja ruume.

Kaug- ja hübriidtöö

Algus:

AI and worker management #1.png

Et toetada inimkeskset, läbipaistvat, tervislikku ja ohutut lähenemisviisi, mis põhineb töötajate osalusel, nendega konsulteerimisel ja nende usaldusel.

Tehisintellektipõhine töötajahaldus

Algus:

Smart digital systems.png

Tööohutuse ja töötervishoiu parendamine läbipaistva, usaldusväärse, võimestava ja arusaadava halduse abil.

Nutikad digisüsteemid