Teemast


Prioriteetsed valdkonnad

Kampaania igas prioriteetses valdkonnas käsitletakse üht konkreetset teemat, mis on seotud töökoha digiüleminekuga. Sellele on lisatud mitmesuguseid materjale, sealhulgas aruandeid, teabelehti, infograafikuid ja juhtumiuuringuid

In the spotlight

Pakub töötajatele võimalusi, kui probleemidele reageeritakse algoritmilise läbipaistvuse, töötajate õige klassifitseerimise ja töötajate edendamisega .

Algus:

Robotics and AI.png

Inimene peaks juhtima tehisintellektipõhiste süsteemide kasutatamist ülesannete automatiseerimiseks, koostööroboteid ja nendega seotud tehnoloogiaid.

Tööülesannete automatiseerimine

Algus:

Remote and virtual work.png

Selge poliitika, riskihindamine ja ennetusmeetmed võivad luua tervisliku ja ohutu töökeskkonna väljaspool tööandja ruume.

Kaug- ja hübriidtöö

Algus:

AI and worker management #1.png

Et toetada inimkeskset, läbipaistvat, tervislikku ja ohutut lähenemisviisi, mis põhineb töötajate osalusel, nendega konsulteerimisel ja nende usaldusel.

Tehisintellektipõhine töötajahaldus

Algus:

Smart digital systems.png

Tööohutuse ja töötervishoiu parendamine läbipaistva, usaldusväärse, võimestava ja arusaadava halduse abil.

Nutikad digisüsteemid