Teemast


Keda tuleks kaasata?

On oluline vaadata bittidest ja baitidest kaugemale ning seada inimesed digitaalse töökoha keskmesse. Seetõttu on oluline, et kõik teeksid koostööd digiüleminekuga seotud töökohariskide ennetamiseks. Tööandjate, juhtide ja töötajate koostöö loob ühise arusaama probleemist ja viib olukorra püsiva paranemiseni.

Samal ajal on tööandjatel õiguslik kohustus tagada, et töökoha riske hinnatakse ja ohjatakse nõuetekohaselt. Tulemuslik riskihindamine ja ennetus eeldavad, et tööandjad hoiavad ennast ja töötajaid hästi kursis ja koolitatuna.

Kampaania on suunatud töötajatele ja ettevõtetele ja lisaks on selle eesmärk suurendada õigusaktide, strateegiate ja meetmete eest vastutavate ELi ja riiklike poliitikakujundajate ning otsustajate teadlikkust.

EU-OSHA on kutsunud osalema ka tööohutuse ja töötervishoiu teadus- ja tehnikakogukonda, tarkvara- ja tööstusdisainereid ning idufirmasid. Igaühe panus on oluline, olenemata sellest, kui väike võib see tunduda!

Kas soovid rohkem teada uute digitehnoloogiate mõjust tööle ja töökohtadele? Kas oled huvitatud töö digiülemineku kohta teadlikkuse suurendamisest ning sellest, kuidas see mõjutab tööohutust ja -tervishoidu? Osale kampaanias ja anna oma panus!