2016–2017: „Tervislikud töökohad sõltumata east“


Kampaania kokkuvõte

2016.–2017. aasta kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ keskendus kestliku töö edendamisele – ohutute ja tervislike töötingimuste edendamisele alates tööelu algusest, et ennetada terviseprobleeme ja võimaldada inimestel töötada kauem. Euroopa tööjõu vananedes ja pensioniea tõustes on see muutumas üha olulisemaks küsimuseks.

Kampaaniaga ühines rekordarv partnereid, kes aktiivselt edendasid ja levitasid kampaaniamaterjale oma ulatuslikes võrgustikes ning korraldasid ja osalesid sadadel hea tava vahetamise ja teabe levitamise üritustel.

Kampaania edu ja väärtust tõestasid sõltumatu hindamise tulemused: kampaania teema ja loodud vahendid olid väga asjakohased, eelkõige piiratud ressurssidega organisatsioonidele ja riikidele, vahendajatele teadvustamiseks antud toetus oli väga tõhus ning 2016.–2017. aasta hea tava auhindu tunnustati tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise parimate tavade jagamise tõhusa platvormina. Märgiti ka EU-OSHA võimet mõista sidusrühmade vajadusi ja neile reageerida ning sihtrühmade vajaduste järgi koostatud materjalide kõrget kvaliteeti.

2016.–2017. aasta kampaania video – sõltumata east

Tööjõu vananemisega kaasnevad kõigile tööohutuse ja töötervishoiu juhtimises osalejatele mitmesugused probleemid:

  • pikema tööelu jooksul võib kesta kokkupuude riskidega kauem;
  • üha enamatel töötajatel on kroonilised terviseprobleemid ja erivajadused;
  • eakad töötajad võivad olla tööohutuse ja töötervishoiu teatud ohtude suhtes vastuvõtlikumad;
  • arvestada tuleb tööga seotud terviseprobleemide suurt esinemust teatud valdkondades ja elukutsetel, kus on suur füüsiline ja/või vaimne töökoormus, palju käsitsi tööd või
  • ebatüüpilised tööajad;
  • suureneb puude ennetamise, rehabilitatsiooni ja tööle naasmise tähtsus;
  • ühiskonna tasandil tuleb võidelda ealise diskrimineerimisega.

Infograafikud – Euroopa vananeva tööjõu haldamineexternal

2016–2017: „Tervislikud töökohad sõltumata east“
2016–2017: „Tervislikud töökohad sõltumata east“
2016–2017: „Tervislikud töökohad sõltumata east“