Euroopa ettevõtlusvõrgustik


Euroopa ettevõtlusvõrgustikku juhib Euroopa Komisjon ning see on üks ELi majanduskasvu ja tööhõive edendamise strateegia põhivahendeid. Võrgustik ühendab ligi 600 ettevõtlust toetavat organisatsiooni 50 riigist ja see aitab väikeettevõtetel kasutada Euroopa Liidu ühtse turu ainulaadseid ettevõtlusvõimalusi.

Alates 2009. aastast on Euroopa ettevõtlusvõrgustik teinud koostööd EU-OSHAga, et teadvustada tööohutust ja töötervishoidu VKEdes ja mikroettevõtetes. Selle ülesande täitmiseks määrab Euroopa ettevõtlusvõrgustik riigi tasandi tööohutuse ja töötervishoiu saadikud.

Tervislike töökohtade kampaania on ameti ja Euroopa ettevõtlusvõrgustiku oluline koostöövaldkond ning tööohutuse ja töötervishoiu saadikud osalevad aktiivselt selle koostöö edendamises.

AT
BA
BG
CY
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR