Uudised

Jaga:

15/09/2023

Hakake ametlikuks kampaaniapartneriks ja liituge meie missiooniga ohutuma ja tervislikuma digitöö nimel kogu Euroopas!

Kas olete dünaamiline rahvusvaheline või Euroopa organisatsioon või ettevõte, mis tegutseb mitmes ELi liikmesriigis? Kas jagate meie arusaama ohutumate, tervislikumate ja produktiivsemate töökeskkondade edendamisest? Kui...

Lisateave

13/09/2023

Töö tulevik: mida arvavad eksperdid droonide mõjust tööohutusele ja töötervishoiule?

Osana meie tegevusest uute tööohutuse ja töötervishoiu (OSH) riskide avastamisel tutvustame uut aruteludokumenti, mis käsitleb mehitamata õhusõidukeid ehk droone töökohtadel ja nende mõju ohutusele, tervisele, privaatsus...

Lisateave