Uudised


15/07/2024

Platvormitöö: 28 miljonit põhjust, miks on ohutus- ja tervishoiupoliitikad olulised

Seda, kuidas hiljutised poliitikaalgatused kujundavad digiplatvormide töötajate tööohutust ja töötervishoidu, selgitab meie poliitikaülevaade. Selles vaadeldakse mitmesuguseid lahendusi, mis on kasutusele võetud Euroopa ...

Lisateave

28/06/2024

Higher job automation risk in routine and precarious work, CEDEFOP AI skill survey finds

The EU Agency Cedefop has published the first insights from its Artificial Intelligence (AI) skills survey.Key findings show that about one in seven workers in European workplaces usually work with digital tools or appli...

Lisateave

27/06/2024

Integrating artificial intelligence at work: automation of tasks

While traditional industrial robots have been present in factories since the 1950s, the integration of artificial intelligence (AI) and modern robotic systems has increased in EU workplaces during the last decade. This t...

Lisateave

26/06/2024

Empowering workplace safety voices through media partnership

EU-OSHA’s media partnership programme recognises media organisations as champions of safer and healthier workplaces, providing them with tools and connections to amplify their impact. It aims to foster a collaborative an...

Lisateave

25/06/2024

Automaatika tervishoius: mida see tähendab tööohutusele ja töötervishoiule?

Sellised tehnoloogiad nagu robotid, mis aitavad patsiente tõsta ja teisaldada, ning tehisintellektipõhised süsteemid, mis aitavad arste diagnoosimisel, võivad vähendada tööohutuses ja töötervishoius füüsikalisi ja psühho...

Lisateave