Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal


Mis see on?

Iga tervislike töökohtade kampaania tipphetkeks on Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal, mis toimub iga aasta oktoobris (43. kalendrinädalal). Kogu Euroopa Liidus ja mujalgi korraldatakse siis sadu teabeüritusi ja suheldakse eriti tihedalt meediaga – see on ideaalne võimalus osaleda kampaanias.

Nii näiteks toimuvad Euroopa nädalal filmiesitlused, peetakse üritusi sotsiaalmeedias, korraldatakse konverentse, näitusi, võistlusi ja koolitusi. Kui teil on huvitav teadlikkuse suurendamise ürituse idee või kui soovite alustada pikaajalist tööohutuse ja töötervishoiu projekti ning seostada seda tervislike töökohtade kampaaniaga, on Euroopa nädal parim võimalus tõmmata sellele väärilist tähelepanu.

Igal Euroopa nädalal, mida korraldavad EU-OSHA ja selle partnerid, on keskne kampaaniateema, mille eesmärk on suurendada teadlikkust sellest, kui oluline on ohutuse ja tervishoiu aktiivne ja kaasav juhtimine töökohal.

Järgmisel Euroopa nädalal teie lähedal toimuvate ürituste teavet annavad riiklikud teabekeskused, kes aitavad ka üritusi korraldada.