2018–2019: „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“


Kampaania kokkuvõte

2018–2019: „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“

2018.–2019. aasta kampaania eesmärk oli teadvustada ohtlikke aineid töökohas, nende riske ja seda, kuidas kaitsta töötajaid nende eest.

Kampaaniaga edendati ennetusstruktuuri ja pöörati erilist tähelepanu eriti haavatavatele töötajarühmadele. Lisaks käsitleti osana EU-OSHA jätkuvast pühendumisest kantserogeenide tegevuskavale kampaania raames konkreetselt ka vähktõbe põhjustavate ainetega kokkupuute ohjamist töökohal. Kampaania teadvustas ka asjakohaseid ELi õigusakte ja andis ettevõtetele praktilisi juhiseid, kuidas tagada nõuetele vastavus.

Tuhanded organisatsioonid kogu Euroopast ja mujalt osalesid üritustel ja tegevustes, millest paljusid korraldasid kampaaniapartnerid: riiklikud koordinatsioonikeskused ja 90 ametlikku kampaaniapartnerit korraldasid sadu üritusi ja tegevusi, mida aktiivselt edendasid kampaania 35 meediapartnerit. Tippsündmused olid Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal ning tervislike töökohtade hea tava auhindade konkurss, mis toetasid teadmiste vahetamist ja ohtlike ainete haldamise uuenduslikke näiteid.

2018.–2019. aasta kampaania video – ohtlike ainete haldamine

 

Kuidas hallata ohtlikke aineid? (infograafikud) 

Infograafikud