2020–2022: tervislikud töökohad vähendavad koormust


Kampaania kokkuvõte

Kampaaniaga suurendati teadlikkust tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustest ning vajadusest neid hallata ja edendada riskiennetuskultuuri.

Kampaania hõlmas kaheksat prioriteetset valdkonda, millest igaüks hõlmas luu- ja lihaskonna vaevustega seotud konkreetset teemat: ennetamine, faktid ja arvud, kroonilised haigused, istuv töö, töötajate mitmekesisus, tulevased põlvkonnad, psühhosotsiaalsed riskid ja .

Peamised liikumapanevad jõud olid riiklikud teabekeskused, ametlikud kampaaniapartnerid, Euroopa ettevõtlusvõrgustik ja kõrgemate tööinspektorite komitee, kes korraldasid suure osalemismääraga üritusi ja tegevusi ning jagasid kampaania väljaandeid ja -materjale igas 27 ELi liikmesriigis ja mujal.

Kampaania tipphetked olid iga-aastased Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalad, heade tavade auhinna 15. konkurss, heade tavade vahetamise üritused riigi ja ELi tasandil ning tervislike töökohtade tippkohtumine.

2020.–2022. aasta kampaania luu- ja lihaskonna vaevuste teemaline video