Kampaaniamaterjalid


Kas teid huvitab see teema? Soovite sõnumit levitada? Või otsite ainult lisateavet? Siit saate kogu vajaliku teabe tervislike töökohtade kampaanias osalemiseks. Teie käsutuses on suur valik vahendeid, sealhulgas kampaaniajuhend, reklaamtrükis ja plakat, tervislike töökohtade hea tava auhinna lendleht, kampaaniajuhend ning hulk muid kampaania teemaga seotud multimeediaressursse.

Olemasolevad kampaaniamaterjalid (7)

Pressi infotund – „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“

See pressi infotunni dokument sisaldab olulisi fakte ja arvandmeid 2023.–2025. aasta tervislike töökohtade kampaania kohta. Selles antakse ülevaade ELi poliitilisest kontekstist, olulistest kuupäevadest ja kampaania eesmärkidest ning kirjeldatakse üksikasjalikult ka digiüleminekuga seotud prioriteetseid valdkondi ja...

Hea tava auhindade teabeleht – „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“

Tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna 16. tervislike töökohtade kampaania hea tava auhindade eesmärk on tunnustada organisatsioone, kes annavad väljapaistva ja uuendusliku panuse tööohutusesse ja -tervishoidu, ennetades digiüleminekuga seotud riske töökohal. Uurige, mis liiki häid tavasid saab esitada, kes võivad osaleda...

Kampaaniajuhend – „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“

EU-OSHA 2023.–2025. aasta tervislike töökohtade kampaania juhendis on kogu kampaanias osalemiseks vajalik teave, sealhulgas olulised kuupäevad ja kasulike materjalide lingid. Juhendis käsitletakse viit prioriteetset valdkonda: digiplatvormitöö, ülesannete automatiseerimine, ja hübriidtöö, töötajahaldus...

PowerPoint-esitlus „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“

Kas teil on vaja selgitada kampaaniat kiiresti ja selgelt kolleegidele, klientidele või tuttavatele? Meil on lahendus. Nendel slaididel võetakse kokku põhipunktid, esitatakse faktid ja arvud, prioriteetsed valdkonnad, õigusaktid ja ennetuspõhimõtted ning vaadeldakse digiülemineku võimalusi ja riske. Esitluses on ka teave...