Hea tava auhinnad


Mis need on?

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti ja selle riiklike teabekeskuste korraldatava tervislike töökohtade hea tava auhinna konkursiga tunnustatakse organisatsioone, kes tutvustavad silmapaistvaid ja uuenduslikke lähenemisviise tööohutusele ja töötervishoiule. Auhinnad pakuvad suurepärast võimalust kampaanias osaleda, võimaldades organisatsioonidel edendada ja jagada häid tavu kogu Euroopas.

Konkurss on kaheetapiline. Pärast näidete hindamist riigi tasandil tuleb kokku kolmepoolne üleeuroopaline žürii, kes valib konkursi üldvõitjad.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet ja selle võrgustikupartnerid edendavad laialdaselt kõiki väljavalitud, auhinnatud ja tunnustatud heade tavade näiteid.

Kuidas osaleda?

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet võtab vastu kõigi huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute osalustaotlusi kogu Euroopast.  

Kas teie organisatsioonil on juba uuenduslikke tulemusi tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel? Või otsite motivatsiooni, et edendada tööohutuse ja töötervishoiu hea haldamise eeliseid? Kandideerige kohe hea tava auhindadele!

Korduvate küsimuste

 • Mis liiki hea tava näiteid saab esitada?

  Esitada saab mis tahes tõhusad ja uuenduslikud tegeliku elu lähenemisviisid tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisele. Näited peavad selgelt kirjeldama, kuidas on töökohas rakendatud juhtimise head tava ja mis tulemusi on saavutatud.

 • Mida peavad näited tõendama?

  Näited peavad tõendama terviklikku lähenemisviisi tööohutusele ja töötervishoiule, mille tulemuseks on tegelik paranemine, mis on kestlik ja ülekantav teistele töökohtadele. Žürii ootab ka kollektiivsete meetmete näiteid, mitte ainult üksikisikule suunatud meetmeid, milles osalevad tõhusalt töötajad ja nende esindajad.

  Näited peavad vastama selle riigi asjakohastele kehtivatele õiguslikele nõuetele, kus neid rakendatakse, ja ideaaljuhul neid ületama.

 • Kes võivad osaleda?

  Osaleda võivad kõik ELi liikmesriigis, kandidaatriigis, potentsiaalses kandidaatriigis või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriigis tegutsevad mis tahes suurusega organisatsioonid. Need on näiteks üksikettevõtted; koolitajad ja haridustöötajad; tööandjate organisatsioonid, kutseühingud, ametiühingud ja vabaühendused ning ametlikud kampaaniapartnerid.

 • Mis on tähtajad?

  Uurige, mis on tähtajad teie riigis.